Adressen till vår webbplats är: https://jeaken.com

 INTEGRITETSPOLICY

På JeaKen värdesätter vi och är fast beslutna att  skydda din integritet. Policyn omfattar vår webbplats . I vår sekretesspolicy beskrivs den lilla mängd uppgifter som vi samlar in från våra användare för att övervaka trafiken på vår webbplats. Den omfattar insamling, lagring och användning av dina uppgifter. Om du inte godkänner vår integritetspolicy bör du inte använda vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du insamlingen av uppgifter och villkoren i denna sekretesspolicy. 

Vi samlar in uppgifter med ditt samtycke och/eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla de produkter du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter, skydda våra system och våra kunder eller uppfylla andra legitima intressen.

Vi uppdaterar vår sekretesspolicy regelbundet för att hålla oss uppdaterade med sekretesslagar och när det krävs om vi lägger till nya funktioner.  

Om du har några frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på  så återkommer vi till dig. Du kan också skicka din fråga till JeaKen Ltd, 7 Bell Yard, London.
WC2A 2JR

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som du lämnar direkt –

Vi samlar in den information som du lämnar till oss. Detta inkluderar ditt namn, din e-postadress och andra kontaktuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss. 

Information som samlas in automatiskt –

Vi samlar in viss information automatiskt om hur du använder vår webbplats. Genom Google Analytics och andra tredje parter samlar vi in uppgifter om till exempel vilken webbplats som hänvisade dig till oss, din webbläsartyp, IP-adress och språk. Vi samlar också in data baserat på vilka sidor du tittar på vår webbplats, vilka länkar du klickar på och annan navigeringsinformation. Ytterligare information som vi samlar in via cookies diskuteras närmare nedan. 

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

På JeaKen använder vi dina uppgifter endast av de skäl som anges i denna sekretesspolicy. Insamlingen av uppgifter är endast avsedd att övervaka trafiken till och från vår webbplats samt att ta kontakt med dem som interagerar med vår webbplats. 

Vi använder de insamlade uppgifterna för att: 

 • Tillhandahålla och leverera tjänster baserade på användarnas interaktion med vår webbplats. 

 • Skräddarsy vår webbplats så att vi kan öka trafikmängden och förbättra vår placering i sökmotorerna.

 • Utföra forskning och analys för att förbättra våra tjänster. 

 • Besvara frågor som riktas till oss när du kontaktar oss direkt. 

 • Håll kontakten med användarna och informera om nya eller förbättrade tjänster som vi erbjuder.

HUR LAGRAR VI DIN INFORMATION?

Vårt företag har WordPress som webbhotell. WordPress förser oss med den onlineplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter kan lagras i WordPress datalagring, databaser och WordPress allmänna applikationer. De lagrar dina uppgifter på säkra servrar bakom en brandvägg. 

Vi lagrar också kontaktuppgifter på våra e-postservrar så länge som vi har kontakt med en kund eller klient. Du kan begära att denna information tas bort genom att kontakta oss.

Vart dina uppgifter skickas

Användning av våra kontaktformulär och e-postregistrering kontrolleras med hjälp av en automatiserad skräppostdetekteringstjänst. Vi använder Googles reCAPTCHA v3 för att fastställa att användarna inte är robotar eller skickar skräppost till oss. 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

POLICY FÖR KAKOR (COOKIE POLICY)

Den här webbplatsen kan placera och få tillgång till vissa cookies på din dator. JeaKen använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av tjänster. JeaKen har noggrant valt ut dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att se till att din integritet alltid skyddas och respekteras.

Alla cookies som används på denna webbplats används i enlighet med gällande brittisk och europeisk cookie-lagstiftning.

Innan webbplatsen placerar cookies på din dator kommer du att få ett meddelandefält där du uppmanas att ge ditt samtycke till att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till att cookies placeras gör du det möjligt för JeaKen att ge dig en bättre upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till att cookies placeras, men vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar fullt ut eller på avsett sätt.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. För mer information, se hjälpmenyn i din webbläsare.

Du kan välja att radera cookies när som helst, men du kan förlora information som gör det möjligt för dig att få tillgång till webbplatsen snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, personaliseringsinställningar.

Vi rekommenderar att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på hur du ska justera dina sekretessinställningar.

För mer information om cookies, inklusive hur du inaktiverar dem, se aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du raderar cookies från din dator.

Villkor för användning av webbplatsen

1. Villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av webbplatsens användarvillkor, tillämpliga lagar och förordningar och deras efterlevnad. Om du inte håller med om något av de angivna villkoren får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av relevant upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användning av licensen

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (data eller programmering) på JeaKen Ltd:s webbplats endast för enskild och icke-affärsmässig användning. Detta är bara ett licenstillstånd och inte ett byte av äganderätt, och med detta tillstånd får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för kommersiell användning eller för offentlig presentation (affärsmässigt eller icke-affärsmässigt);
  3. försöka dekompilera eller bygga om någon produkt eller något material som finns på JeaKen Ltd:s webbplats;
  4. ta bort upphovsrätt eller annan begränsande dokumentation från materialet, eller
  5. överföra materialet till någon annan eller till och med “spegla” materialet på en annan server.
 2. Detta tillstånd kan följaktligen avslutas om du inte respekterar någon av dessa begränsningar och kan avslutas av JeaKen Ltd närhelst det anses lämpligt. När tillståndet upphör eller när ditt visningstillstånd avslutas måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på JeaKen Ltd:s webbplats ges “i befintligt skick”. JeaKen Ltd ger inga garantier, kommunicerade eller föreslagna, och avstår därmed från och ogiltigförklarar alla andra garantier, inklusive utan hinder, härledda garantier eller påståenden om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-överträdelse av licensierad egendom eller andra intrång i rättigheter. JeaKen Ltd garanterar inte heller eller gör några utfästelser om precisionen, de sannolika resultaten eller den oavvisliga kvaliteten på användningen av materialet på sin webbplats eller allmänt identifierande med sådant material eller på destinationer som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

I inget fall bör JeaKen Ltd eller dess leverantörer föremål för eventuella skador (räkna, utan begränsning, skador för förlust av information eller nytta, eller på grund av affärsinterventioner,) som uppstår ur utnyttjandet eller maktlöshet att använda materialet på JeaKen Ltds Internetsida, oavsett möjligheten att JeaKen Ltd eller en JeaKen Ltd godkänd agent har fått höra muntligen eller skriftligen om sannolikheten för en sådan skada. Eftersom vissa rättsordningar inte tillåter begränsningar av härledda garantier, eller hinder för skyldigheter för tunga eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte göra någon skillnad för dig.

5. Ändringar och felskrivningar

Materialet på JeaKen Ltd:s webbplats kan innehålla typografiska eller fotografiska fel. JeaKen Ltd garanterar inte att något material på webbplatsen är exakt, färdigt eller aktuellt. JeaKen Ltd kan när som helst utan föregående meddelande införa förbättringar i materialet på webbplatsen. JeaKen Ltd gör inga ansträngningar för att uppdatera materialet.

6. Länkar

JeaKen Ltd har inte kontrollerat majoriteten av de webbplatser eller länkar som är kopplade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbsida. Införandet av en anslutning innebär inte att JeaKen Ltd stöder webbplatsen. Användning av sådana anslutna webbplatser sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av användningsvillkoren för webbplatsen

JeaKen Ltd kan uppdatera dessa användningsvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Alla ärenden som identifierar JeaKen Ltd:s webbplats ska administreras av lagarna i landet Storbritannien JeaKen Ltd State utan hänsyn till dess tvister om lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi har också byggt upp denna policy för att du ska kunna se hur vi samlar in, använder, förmedlar, avslöjar och utnyttjar individuella uppgifter. Följande är en beskrivning av vår sekretesspolicy.

 • Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in.
 • Vi samlar in och använder individuella uppgifter endast för att uppfylla de skäl som vi anger och för andra goda ändamål, såvida vi inte får samtycke från den berörda personen eller om det krävs enligt lag.
 • Vi kommer bara att behålla individuella uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa krav.
 • Vi samlar in enskilda uppgifter på lagliga och rimliga sätt och, när det är lämpligt, med den berörda personens information eller samtycke.
 • Personlig information bör vara viktig för de ändamål för vilka den ska användas, och i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål bör den vara exakt, fullständig och uppdaterad.
 • Vi kommer att skydda enskilda uppgifter med hjälp av säkerhetssköldar mot olyckor eller inbrott, och även obehörig åtkomst, spridning, kopiering, användning eller ändring.
 • Vi kommer omedelbart att ge kunderna tillgång till våra policyer och förfaranden för administration av individuella uppgifter.

Vi fokuserar på att leda vår verksamhet i enlighet med dessa standarder med ett specifikt slutmål att garantera att sekretessen för enskilda uppgifter är säker och bevarad.

Returpolicy

Om du inte är 100 % nöjd med ditt köp kan du returnera produkten och få full återbetalning eller byta ut produkten mot en annan, oavsett om den är likadan eller inte. Du kan returnera en produkt i upp till 30 dagar från det datum du köpte den. Återbetalningen påbörjas inom 2-3 dagar.

Shopping Cart
× Can I help?