Ons website-adres is: https://jeaken.com

 PRIVACY BELEID

Bij JeaKen hechten wij veel waarde aan en zetten wij ons in voor   bescherming van uw privacy. Het beleid dekt onze website . Ons privacybeleid beschrijft de kleine hoeveelheid gegevens die wij van onze gebruikers verzamelen om het verkeer naar onze site te monitoren. Het heeft betrekking op de verzameling, de opslag en het gebruik van uw gegevens. Als u het niet eens bent met ons privacybeleid, dient u onze website niet te gebruiken. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen van gegevens en de voorwaarden in dit privacybeleid. 

Wij verzamelen gegevens met uw toestemming en/of indien nodig om de door u gebruikte producten te leveren, onze onderneming te exploiteren, onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te beschermen, of andere legitieme belangen te behartigen.

Wij passen ons privacybeleid periodiek aan om op de hoogte te blijven van de privacywetgeving en indien nodig als wij nieuwe functies toevoegen.  

Als u vragen hebt, kunt u ons mailen op  en we nemen contact met u op. U kunt uw vraag ook per post sturen naar JeaKen Ltd, 7 Bell Yard, Londen
WC2A 2JR

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Informatie die u rechtstreeks verstrekt –

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt. Dit omvat uw naam, e-mailadres en alle andere contactgegevens die u verstrekt door contact met ons op te nemen. 

Automatisch verzamelde informatie –

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over de manier waarop u onze site gebruikt. Via Google Analytics en andere derde partijen verzamelen wij gegevens zoals welke website u naar ons heeft verwezen, uw browsertype, IP-adres en taal. Wij verzamelen ook gegevens op basis van welke pagina’s u op onze site bekijkt, op welke links u klikt en andere navigatie-informatie. Verdere informatie die wij via cookies verzamelen, wordt hieronder in meer detail besproken. 

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

Bij JeaKen gebruiken we uw gegevens alleen voor de redenen die in dit privacybeleid worden uiteengezet. Het verzamelen van gegevens is alleen bedoeld om het verkeer van en naar onze website te monitoren en om in contact te komen met degenen die interactie hebben met onze site. 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om: 

 • Diensten aan te bieden en te leveren op basis van de interactie van gebruikers met onze site. 

 • Onze website zo aanpassen dat we de hoeveelheid verkeer kunnen vergroten en onze positie in de zoekmachines kunnen verbeteren.

 • Onderzoek en analyse uit te voeren met het oog op de verbetering van onze diensten. 

 • Vragen te beantwoorden die ons bereiken doordat u rechtstreeks contact met ons opneemt. 

 • In contact blijven met gebruikers en communiceren over nieuwe of verbeterde diensten die wij aanbieden.

HOE SLAAN WIJ UW INFORMATIE OP?

Ons bedrijf is gehost op WordPress. WordPress verschaft ons het online platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van WordPress, databases en de algemene wordpress toepassingen. Zij slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. 

Wij bewaren ook contactgegevens op onze e-mailservers zolang wij met een klant of cliënt verbonden zijn. U kunt verzoeken dat deze informatie wordt verwijderd door contact met ons op te nemen.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd

Het gebruik van onze contactformulieren en het aanmelden voor e-mail wordt gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectiedienst. Wij gebruiken Google’s reCAPTCHA v3 om vast te stellen dat gebruikers geen bots zijn of spam naar ons sturen. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

COOKIE BELEID

Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en openen. JeaKen gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de website te verbeteren en om ons aanbod van diensten te verbeteren. JeaKen heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

Alle cookies die door deze Website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

Voordat de Website Cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin om uw toestemming voor het plaatsen van deze Cookies wordt gevraagd. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u JeaKen in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, uw toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren.

U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser.

U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en de hulp en begeleiding te raadplegen van de ontwikkelaar van uw internetbrowser als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen, en over hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u terecht op aboutcookies.org. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van JeaKen Ltd te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning en geen uitwisseling van eigendomstitel, en onder deze vergunning mag u niet:
  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  3. proberen enig product of materiaal op de site van JeaKen Ltd te decompileren of te herbouwen;
  4. auteursrechtvermeldingen of andere beperkende documenten uit de materialen te verwijderen; of
  5. het materiaal aan iemand anders overdragen of zelfs “spiegelen” op een andere server.
 2. Deze vergunning zou bijgevolg kunnen worden beëindigd als u om het even welk van deze beperkingen negeert en kan door JeaKen Ltd worden beëindigd wanneer geacht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit vernietigen, ongeacht of het in elektronische of gedrukte vorm is.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de JeaKen Ltd’s site worden gegeven “zoals ze zijn”. JeaKen Ltd geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt elke andere garantie, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicentieerde eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert JeaKen Ltd niet of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of in het algemeen identificerend met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website.

4. Beperkingen

In geen geval zou JeaKen Ltd of zijn leveranciers voor om het even welke schade (tellend, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of wegens bedrijfsinterferentie,) die uit het gebruik of de onmacht voortkomt om de materialen op de Internet-webpagina van JeaKen Ltd te gebruiken, ongeacht de mogelijkheid dat JeaKen Ltd of een JeaKen Ltd goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade is verteld. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties toestaan, of belemmeringen van de verplichting voor gewichtige of toevallige schade, maken deze beperkingen misschien geen verschil voor u.

5. Wijzigingen en Errata

De materialen die op de site van JeaKen Ltd staan kunnen typografische of fotografische fouten bevatten. JeaKen Ltd garandeert niet dat een van de materialen op haar site juist, voltooid of actueel is. JeaKen Ltd kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen aan de materialen op haar site. JeaKen Ltd doet dan ook geen enkele toezegging om de materialen te updaten.

6. Links

JeaKen Ltd heeft het merendeel van de websites of links verbonden met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina. De opname van een verbinding impliceert geen steun van JeaKen Ltd aan de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

JeaKen Ltd kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website wanneer dan ook zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken. Door deze site te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Om het even welk geval die met de plaats van JeaKen Ltd worden geïdentificeerd zouden door de wetten van het land van Britse Staat JeaKen Ltd moeten worden beheerd zonder eerbiediging van zijn geschil van wetsbepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo hebben wij dit Beleid opgesteld met het einddoel dat u moet zien hoe wij individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruiken. Hieronder volgt een blauwdruk van ons privacybeleid.

 • Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen wij de doeleinden vaststellen waarvoor informatie wordt verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan die redenen te voldoen.
 • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of de instemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens moeten van belang zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en moeten, voorzover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
 • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen de klanten onverwijld toegang verlenen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en gehandhaafd blijft.

Retourbeleid

Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, kunt u het product terugsturen en uw volledige geld terugkrijgen of het product ruilen voor een ander, al dan niet soortgelijk product. U kunt een product tot 30 dagen na de datum waarop u het hebt gekocht, terugsturen. De terugbetaling zal binnen 2 tot 3 dagen in gang worden gezet.

Shopping Cart
× Can I help?